TRACTAMENTS ULLS

El seu contorn d'ulls es veu cansat i sense vida? Els ulls no serveixen només per veure, també per ser vistos. Amb ells tenim contacte visual amb altres persones, motiu suficient per decidir cuidar bé la pell especialment delicada del contorn d'ulls

PER UNA MIRADA PERFECTA...

La pell del contorn d'ulls és aproximadament 4 vegades més fina que la de la resta de la cara, pel que requereix un tractament especialment delicat.

Apartir dels 20 anys la producció de col-lagen disminueix i a partir desl 25 apareixen les primeres arruguetes